แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้านดอกอัญชัน (รหัส DP037)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านไม้ชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง ซุ้มศาลา
พื้นที่ใช้ซอย : 85 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 13.00 x 16.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 722,500 - 977,500 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 9.00 เมตร)
- ซุ้มศาลา (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคามุงกระเบื้องหลังคาตราช้างไอยร่า ขนาด 13 นิ้ว
- พื้นห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัว, ระเบียง และซุ้มศาลา พื้นไม้เนื้อแข็งหนา 1"
- พื้นห้องน้ำ พื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. ผิวกุด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน
- ลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตขัดมัน
- ผนังห้องโดยรวม เป็นผนังผิวกุไม้สัก 6" ตีซ้อนเกร็ด โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- ผนังห้องน้ำ เป็นผนังสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง หนา 8 mm. ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร ขอบบนกุกรุยเชิง  โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- ฝ้าเพดานห้องโดยรวม เป็นฝ้าเพดานไม้ระแนง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เสา ตง คาน ใช้เหล็กรูปพรรณ
- พื้นห้องโดยรวม เป็นพื้นไม้เนื้อแข็งหนา 1" โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
- พื้นห้องน้ำทั้งหมด เป็น พื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
- พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ


siamplan_ผญ๋า_15.png