แปลนพื้น แปลนบ้าน ที่ทางทีมงานจัดทำไว้เพื่อให้ท่านเจ้าของบ้านได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแบบบ้านให้เป็นแบบบ้านที่ตรงใจท่านมากที่สุด ในการจัดทำแบบบ้าน โดยประกอดด้วย แปลนพื้นชั้นเดียว แปลนพื้นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง แปลนพื้นบ้านชั้นครึ่ง แปลนพื้นบ้านสองชั้น แปลนพื้นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง แปลนพื้นบ้านทรงไทย แปลนพื้นเรื่อนไทย แปลนพื้นแบบบ้านไม้ ที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้น

อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อแบบบ้าน และรหัส : 
ข้อความ : 
    
siamplan_ผญ๋า_10.png