แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้านดอกกล้วยไม้ (รหัส DP043)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านไม้ชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 61 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 10.90 x 15.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 518,500 - 671,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ (ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 2.00 x 1.95 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องนอน และพื้นห้องรับแขก พื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. ผิวปูด้วยลามิเนต
- พื้นระเบียง เป็นพื้นไม้เทียม
- พื้นห้องน้ำ พื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. ผิวกุด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน
- ลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตขัดมัน
- ผนังห้องโดยรวม เป็นผนังผิวกุสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง หนา 10 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
- ผนังห้องน้ำ เป็นผนังสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง หนา 8 mm. ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร ขอบบนกุกรุยเชิง  โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- ฝ้าเพดานห้องโดยรวม ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าที-บาร์
- ฝ้าเพดานห้องน้ำ และห้องครัว ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าที-บาร์
- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้ฝ้าตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 4 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์24

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เสา ตง คาน ใช้เหล็กรูปพรรณ
- พื้นห้องโดยรวม เป็นพื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
- พื้นห้องน้ำทั้งหมด เป็น พื้นปูด้วย วีว่า บอร์ด หนา 20 mm. โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
- พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ


siamplan_ผญ๋า_24.png