แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

ชื่อแบบบ้าน : บ้านทุติยภูมิ (รหัส DP005)
ลักษณะตัวบ้าน : บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 51 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 561,000 - 765,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน (ขนาด 4.00 x 4.00)
- ห้องน้ำ (ขนาด 1.60 x 2.20)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 3.20)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 4.00)
- ครัว (ขนาด 1.90 x 3.50)

siamplan_ผญ๋า_05.png