แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

ชื่อแบบบ้าน : บ้านหรรษา (รหัส DP022)
ลักษณะตัวบ้าน : บ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องทำงาน ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 108 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,296,000 - 1,620,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 3.40 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.40 x 3.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.00 x 3.40 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.60 x 2.30 เมตร)
- ห้องโถง-รับแขก (ขนาด 3.50 x 5.20 เมตร)
- ห้องทำงาน (ขนาด 3.00 x 3.40 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 3.80 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 5.10 เมตร)
- เฉลียง (ขนาด 2.00 x 2.20 เมตร)


siamplan_ผญ๋า_03.png