แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

ชื่อแบบบ้าน : บ้านเมืองน่าน (รหัส DP001)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก, ครัว
พื้นที่ใช้ซอย : 92 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 920,000 - 1,380,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน1 (ขนาด 3.00 x 3.00)
- ห้องนอน2 (ขนาด 3.00 x 3.00)
- ห้องนอน3 (ขนาด 3.00 x 4.60)
- ห้องน้ำ1 (ขนาด 2.00 x 2.50)
- ห้องน้ำ2 (ขนาด 2.20 x 2.50)
- ห้องน้ำ3 (ขนาด 2.20 x 2.50)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 3.00)
- เฉลียง (ขนาด 3.00 x 3.00)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 2.30 x 2.50)

siamplan_ผญ๋า_19.png