ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่กินอย่างแมว (รหัส FF004)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก, ครัว, ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 34 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 300,000 - 540,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ระเบียง (ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องโถง-รับแขก (ขนาด 2.60 x3.00 เมตร)
- ห้องนอน 1 (ขนาด 3.00 x 3.60)
- ห้องน้ำ (ขนาด 1.40 x 3.00 เมตร)
- ห้องครัว (ขนาด 1.40 x 3.00 เมตร)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 3 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท (ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้)

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) : ราคา 1,500 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะในส่วนนี้สามารถให้ผู้รับเหมาจัดทำให้ได้)

รายการคำนวณโครงสร้าง + การเซ็นรับรองรายการคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร : ราคา 3,000 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 100 ตารางเมตร)

การเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก : ราคา 5,500 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

 

อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อแบบบ้าน และรหัส : 
ข้อความ : 
    
siamplan_ผญ๋า_06.png