ชื่อแบบบ้าน : บ้านอาร์เจนไตน์ (รหัส FF007)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง ครัว+รับประทานอาหาร
พื้นที่ใช้ซอย : 90 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,080,000 - 1,350,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน1 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร
- ห้องนอน2 ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
- ห้องนอน3 ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
- ห้องน้ำ1 ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร
- ห้องน้ำ2 ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร
- ห้องน้ำ3 ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร
- ห้องรับแขก ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร
- ระเบียง ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร
- ครัว+รับประทานอาหาร ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) : ราคา 1,500 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะในส่วนนี้สามารถให้ผู้รับเหมาจัดทำให้ได้)

รายการคำนวณโครงสร้าง + การเซ็นรับรองรายการคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร : ราคา 3,000 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 100 ตารางเมตร)

การเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก : ราคา 5,500 บาท (ซื้อหรือไม่ก็ได้ เพราะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

 

siamplan_ผญ๋า_28.png