แปลนพื้น แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP018
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง ครัวแยกจากตัวบ้าน ซุ้มศาลา
พื้นที่ใช้ซอย : 146 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 16.20 x 20.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,460,000 - 1,898,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.10 x 3.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร)
- ห้องรับแขก + โถง (ขนาด 4.00 x 6.50 เมตร)
- ครัวแยกจากตัวบ้าน (ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.10 x 12.50 เมตร)
- ซุ้มศาลา (ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_21.png