แปลนพื้น บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แปลนพื้น บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP043
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านเดี่ยวตึกสองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง ครัว รับประทานอาหาร จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 155 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 13.50 x 16.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,472,500 - 2,170,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4.35 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4.35 x 5.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- รับประทานอาหาร (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- จอดรถยนต์ (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_05.png