แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 2
 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP066
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 86 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 14.00 x 15.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 860,000 - 1,1180,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 4.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 2.20 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.50 x 2.90 เมตร)
- ห้องรับแขก  (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 14.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.50 x 4.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_09.png