แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 2
 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP069
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 54 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 10.00 x 13.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 540,000 - 702,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ  (ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร)
- ห้องรับแขก  (ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 6.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_17.png