แปลนพื้น บ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP071
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านเดี่ยวตึกสองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 98 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.00 x 11.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 980,000 - 1,176,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 3  (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 4  (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 2.10 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.50 x 2.10 เมตร)
- ห้องรับแขก  (ขนาด 3.50 x 5.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 7.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 2.10 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_25.png