แปลนพื้น บ้านชั้นเดียว 3
 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP081
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 107 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 13.50 x 16.90 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,070,000 - 1,400,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 4.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 3  (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.70 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.00 x 4.90 เมตร)
- ครัว (ขนาด 4.00 x 4.90 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 4.90 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_12.png