แปลนพื้น บ้านสองชั้น 2
 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP088
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านเดี่ยวตึกสองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องโถง ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 112 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.00 x 12.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,120,000 - 1,456,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1   (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 7.00 เมตร)
- ห้องน้ำ   (ขนาด 1.70 x 3.50 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.50 x 4.50 เมตร)
- ห้องโถง (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.00 x 3.50 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_06.png