แปลนพื้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP005
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง ห้องเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์
พื้นที่ใช้ซอย : 118 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 15.50 x 15.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,062,000 - 1,475,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4.00 x 5.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.00 x 3.30 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- ห้องรับแขก + โถง (ขนาด 5.00 x 5.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร)
- ห้องเอนกประสงค์ (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ลานเอนกประสงค์ (ขนาด 2.00 x 7.50 เมตร)

อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อแบบบ้าน และรหัส : 
ข้อความ : 
    
siamplan_ผญ๋า_14.png