ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่ต่อเลยได้ไหม (รหัส FP013)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 25 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 300,000 - 375,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ  (ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 2.00 x 3.30 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.70 x 2.00 เมตร)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท 

 ***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่ต่อเลยได้ไหม (รหัส FP013)
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ  รายการวัสดุ 
- แปลนพื้น, แปลนหลังคา 
- รูปด้าน 1, รูปด้าน 2
รูปด้าน 3, รูปด้าน 4
- รูปตัด A, รูปตัด B  
แบบขยาย ห้องน้ำ
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง
- แปลนฐานราก, แบบโครงสร้าง 
แบบโครงสร้างหลังคา 
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แปลนระบบไฟฟ้า
แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล
บ่อดักขยะ-ดักไข, บ่อพักน้ำทิ้ง, บ่อเกราะ-บ่อซึม
 

siamplan_ผญ๋า_21.png