ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่แล้วรวย (รหัส FP014)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก โถงกว้างกลางบ้าน ครัว
พื้นที่ใช้ซอย : 63 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 724,500 - 945,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ  (ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก + โถงกว้างกลางบ้าน (ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 4.20 เมตร)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 3 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท  (ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้)

 ***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่แล้วรวย (รหัส FP014) 
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ  รายการวัสดุ 
- แปลนพื้น, แปลนหลังคา 
- รูปด้าน 1, รูปด้าน 2
รูปด้าน 3, รูปด้าน 4
- รูปตัด A
รูปตัด B
แบบขยาย ห้องน้ำ
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง
- แปลนฐานราก, แบบโครงสร้าง  
แบบโครงสร้างหลังคา
- แบบขยายโครงสร้างหลังคา 
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แปลนระบบไฟฟ้า
แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล
บ่อดักขยะ-ดักไข, บ่อพักน้ำทิ้ง, บ่อเกราะ-บ่อซึม
 

อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อแบบบ้าน และรหัส : 
ข้อความ : 
    
siamplan_ผญ๋า_19.png