ชื่อแบบบ้าน : บ้านสบายอุรา (รหัส HF001)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นครึ่ง
องค์ประกอบของบ้าน : ห้องพระ, 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก, ครัว, ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 146 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,460,000 - 1,900,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องพระ (ขนาด 2.10 x 3.20)
- ห้องนอน1 (ขนาด 3.50 x 3.75)
- ห้องนอน2 (ขนาด 4.20 x 5.00)
- ห้องน้ำ1 (ขนาด 1.40 x 2.55)
- ห้องน้ำ2 (ขนาด 1.80 x 2.10)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.50 x 3.75)
- ระเบียง1 (ขนาด 3.50 x 3.75)
- ระเบียง2 (ขนาด 3.50 x 3.75)
- ห้องครัวและรับประทานอาหาร (ขนาด 3.50 x 3.75)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

siamplan_ผญ๋า_26.png