แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน

ชื่อแบบบ้าน : บ้านสมถะ (รหัส DP019)
ลักษณะตัวบ้าน : บ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 9.75 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 100,000 - 120,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ระเบียง (ขนาด 1.55 x 2.50 เมตร)
- ห้องนอน (ขนาด 2.35 x 2.50)

siamplan_ผญ๋า_08.png