แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

ชื่อแบบบ้าน : บ้านมากบันได (รหัส DP024)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง เฉลียง ที่จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 125 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,375,000 - 1,875,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.50 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2.20 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2.20 x 2.60 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 2.50 x 3.00 เมตร)
- โถง (ขนาด 5.00 x 5.20 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 3.15 เมตร)
- เฉลียง (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)


siamplan_ผญ๋า_11.png