แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้านวาสนาเด่น (รหัส DP025)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น, แบบบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง ครัว
พื้นที่ใช้ซอย : 136 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 12.00 x 16.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,224,000 - 1,768,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 2.00 x 4.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00  x 6.00 เมตร)
- โถง (ขนาด 3.00  x 6.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ระเบียงชั้นล่าง (ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร)
- ระเบียงติดห้องโถงชั้นบน (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ระเบียงห้องนอน 3 (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคามุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ไอยร่า รุ่นคลาสสิค
- พื้นห้องชั้นล่าง พื้นระเบียงชั้นล่าง พื้นระเบียงติดห้องโถงชั้นบน พื้นระเบียงห้องนอน 3 ปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิโต้ ขนาด 60 x 60 cm.
- พื้นห้องน้ำ 1, พื้นห้องน้ำ 2 และพื้นลานซักล้าง ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน สีเรียบ
- พื้นห้องชั้นบนเป็นพื้นไม้เนื้อแข็ง
- ผนังห้องชั้นล่าง เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบ เซาะร่องสำหรับเสาโชว์ ภายในทาสีน้ำอะคริลิคภายใน ภายนอกทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก
- ผนังห้องน้ำและห้องครัว เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร ขอบบนกุกรุยเชิง
- ผนังภายนอกชั้นสอง ผนังผิวกุไม้เนื้อแข็ง 6" ตีซ้อนเกร็ด  ทาสีย้อมไม้ โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @0.50 m.
- ผนังภายในชั้นสอง ใช้ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 11/2" x 3" @0.60 m.

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เสา คานคอดิน และคานรับพื้นชั้นสอง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นห้องรับแขกและ ห้องนอน 1 เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
- พื้นห้องน้ำทั้งหมด พื้นห้องครัว และพื้นระเบียงบ้านทั้งหมด เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ (SLAB ON BEAM)
- พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- พื้นห้องชั้นสอง เป็นพื้นไม้เนื้อแข็ง
- เสาชั้นสอง เป็นไม้เนื้อแข็ง
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ


siamplan_ผญ๋า_03.png