แปลนพื้น 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP006
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง ลานซักล้าง
พื้นที่ใช้ซอย : 98 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 14.00 x 17.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 940,000 - 1,225,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 1.50 x 1.90 เมตร)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.50 x 1.90 เมตร)
- ห้องน้ำ 3 (ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 4 (ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 4.00 เมตร)
- ลานซักล้าง (ขนาด 2.00 x 8.00 เมตร)

siamplan_ผญ๋า_05.png