ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่สามคนได้ (รหัส FP007)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ครัว ระเบียง ลานซักล้าง
พื้นที่ใช้ซอย : 47 ตารางเมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 470,000 - 705,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ (ขนาด 1.60 x 2.20 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 3.20 เมตร)
- ครัว (ขนาด 1.90 x 2.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร)
- ลานซักล้าง (ขนาด 1.00 x 1.90 เมตร)

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท

 ***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่สามคนได้ (รหัส FP007)
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ  รายการวัสดุ 
- แปลนพื้น
- แปลนหลังคา
- รูปด้าน 1, รูปด้าน 2
รูปด้าน 3, รูปด้าน 4
- รูปตัด A
รูปตัด B
แบบขยาย ห้องน้ำ
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง
- แปลนฐานราก, แบบโครงสร้าง ระดับ +0.00
แบบโครงสร้าง ระดับ +2.35
แบบโครงสร้างหลังคา ระดับ +5.95, แบบโครงสร้างหลังคา
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แบบขยายโครงสร้าง คสล.
- แปลนระบบไฟฟ้า
แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล
บ่อดักขยะ-ดักไข, บ่อพักน้ำทิ้ง, บ่อเกราะ-บ่อซึม
 

siamplan_ผญ๋า_09.png